Na stronie internetowej sprawdziany możesz znaleźć ze kompletnymi danymi na temat naszego innowacyjnego projektu. Specjalizujemy się w opracowywaniem sprawdzianów szkolnych na podstawie najbardziej rozpowszechnionych w kraju podręczników. Nasi doświadczeni specjaliści przygotowują sprawdziany z języka polskiego. sprawdziany